Irena Bucharová

Fotímto, ergo sum...

Odkazy

Jsem členkou dámského fotoklubu FOTOJEZINKY,
Také ostatní Fotojezinky mají také své stránky:
Alena Šustrová
Michaela Sochorová Dandová

Výuka angličtiny
tzn. můj web služební

Přihlásit